Klachtenregeling

Heeft u een klacht?
Wij spannen ons in u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u over onze dienstverlening een klacht hebt. Als u uw klacht met ons wilt delen stellen wij dat op prijs. Dit stelt ons in de gelegenheid hierover met u van gedachten te wisselen, de fout eventueel te herstellen en in de toekomst dit te voorkomen.

Hoe dient u uw klacht in?
Wij verzoeken u indien u uw klacht kenbaar wilt maken dit op de volgende manier te doen. U kunt uw klacht mondeling bespreken met uw accountant of relatiebeheerder.

Indien u dit liever schriftelijk doet: ons adres is:
Hofman Accountants
Postbus 6115
3130 DC VLAARDINGEN

Of u stuurt een mail naar klachten@hofmanaccountants.nl

U vermeldt daarbij de volgende gegevens:

  • Uw bedrijfsnaam, naam en adres, uw (mobiele) telefoonnummer en/of uw e-mail adres;
  • Een duidelijke omschrijving van de klacht;
  • De naam van het kantoor en/of medewerker tegen wie de klacht zich richt;
  • De reden, omstandigheden en/of aanleiding waarom u de klacht indient;
  • Wanneer de klacht ontstond. 

Hoe behandelen wij uw klacht?

Na ontvangst van de klacht nemen wij de volgende acties

  • Binnen vijf werkdagen geven wij telefonisch of schriftelijk een reactie om de klacht af te handelen òf de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen;
  • Als wij in eerste instantie volstonden met een bevestiging van ontvangst van uw klacht, streven wij ernaar binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht uw klacht af te handelen;
  • Bij een reactie op uw klacht geven wij aan wie binnen ons kantoor de contactpersoon is;
  • Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht geven wij u aan op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Wij willen graag klachten voorkomen, dat is immers beter dan genezen. Als u onverhoopt toch een klacht heeft, dan weet u met het bovenstaande wat u kunt doen voor de afhandeling van uw klacht!